ProKlas, s.r.o.

ProKlas, s.r.o., Husova 438 , Přeštice, 33401
Tel: +420-731 589 150 Mail: brada@proklas.cz
faktury: faktury@proklas.cz

+420-731 589 150

Informace o společnosti

Živočišná výroba
120 ks krav BTPM na pastvě
2 ks plemenní býci
200 ks býků výkrm Hoříkovice
150 ks býků výkrm Skočice
55 odstavených telat Skočice
25 jalovic Skočice

Rostlinná výroba
zemědělská půda 3280
orná půda 2920
ttp 360

Osev
ozimá řepka 642 ha
ozimá pšenice 1207 ha
ozimý ječmen 198 ha
jarní ječmen 62 ha
oves 40 ha
hrách 103 ha
kukuřice 306 ha
slunečnice 129 ha
trávy na orné půdě 67 ha
jetel nachový 83 ha